در این ویدئو با پنل مدیریت سایت ساز شبکیه و نحوه ایجاد تغییرات در سایت آشنا خواهید شد :