در این فیلم آموزش با نحوه ثبت نام سرویس ADSL شبکیه آشنا خواهید شد. در صورت وجود هرگونه سوال یا مشکل میتوانید در انتهای همین صفحه از قسمت “نظرات” استفاده کنید .