راهنمای چراغهای روی مودم‌های ADSL

بر روی مودم‌های ADSL چراغ‌های نشانگری تعبیبه شده که نشان دهنده وضعیت اتصال شما به اینترنت است. راهنمای زیر کاربرد و معنی هر یک از این چراغ‌ها را به زبان ساده بیان می‌کند. این راهنما به سادگی به شما کمک می‌کند اکثر مشکلات اتصال به اینترنت را شناسایی و رفع نمایید. لازم به یادآوی است که محل قرارگیری این چراغ‌ها در دستگاههای مختلف یکسان نیست اما کاربرد ت یکسانی دارد.

چراغ POWER : به معنی روشن بودن مودم است. وقتی این چراغ خاموش است، یا جریان برق مودم قطع است یا دکمه (خاموش / روشن) دستگاه در حالت خاموش قرار دارد. برخی از مودم¬های قدیمی فاقد دکمه (خاموش/ روشن)  بوده و با تصال مستقیم به برق روشن می¬شوند.

چراغ ADSL: ممکن است در برخی از انواع مودم این چراغ با نام Link یا Statuse نام¬گذاری شده باشد. خاموش بودن این چراغ به منزله قطع ارتباط شما با مرکز مخابراتی است و قرمز  بودن آن به معنی اشکالی در مسیر ارتباطی شما (کابل، پورت، سوکت و..) است.

چراغ INTERNET : روشن بودن این چراغ به معنی اتصال به اینترنت است. در هنگام استفاده از اینترنت این چراغ پیوسته در حالت چشمک¬زدن قرار دارد وبه منزله اتصال سالم و انتقال صحیح داده-ها  است.

چراغ LANوقتی مودم شما بوسیله کابل به کامپیوتر  متصل باشد این چراغ در حالت روشن قرار می¬گیرد، بسته به مدل مودم ممکن است چراغ¬های متعدد و تفاوتی از LAN را داشته باشید.

چراغ WiFi : روشن بودن این چراغ به معنی فعال بودن حالت  Wireless مودم شماست که بواسطه آن

چراغWPS : اکر مودم شما دارای این چراغ است، یعنی قابلیت اتصال بدون رمز عبور از طریق وای¬فای را دارد و روشن بودن این چراغ به منزله فعال بودن این ویژگی¬ است. می‌توانید با فشردن دکمه wps (که معمولا پشت دستگاه است) این قابلیت را خاموش کنید، مودم شما به حالت قبل عادی اتصال با رمز عبور برمی¬گردد. در حالت عادی این چراغ را خاموش نگه دارید.