ثبت دامنه

از این قسمت میتوانید دامنه و پسوند مورد نظرتان را جستجو کنید و در صورت آزاد بودن آن را ثبت کنید :

لیست تعرفه ها

این تعرفه ها برحسب (تومان) و دوره پرداخت (سالیانه) میباشند . همچنین صورت حساب را میتوانید به صورت سه ساله یا پنج ساله هم ایجاد کنید .

com.

381,500 تومان
دامنه COM. مخفف Commercial و به معنای "تجاری" می‌باشد. این دامنه‌ بین المللی است و جهت شغل ها و یا حرفه‌های تجاری و بازرگانی است.

ir.

16,000 تومان
دامنه IR. مخفف کلمه IRAN است و برای وبسایت ها و شرکت های ایرانی مناسب میباشد .

net.

470,000 تومان
دامنه NET. مخفف کلمه Network و به معنای "شبکه" می‌باشد. این دامنه مناسب جهت شغل‌ها و یا حرفه‌های خاص و سایتهای تجاری می‌باشد.

org.

410,000 تومان
دامنه .org برگرفته از کلمه organization و به معنای " سازمان " است. این دامنه برای سازمان ها و شرکت ها مناسب میباشد.

asia.

445,000 تومان
دامنه COM. مخفف Commercial و به معنای "تجاری" می‌باشد. این دامنه‌ بین المللی است و جهت شغل ها و یا حرفه‌های تجاری و بازرگانی است.

biz.

500,000 تومان
دامنه IR. مخفف کلمه IRAN است و برای وبسایت ها و شرکت های ایرانی مناسب میباشد .

info.

530,000 تومان
دامنه NET. مخفف کلمه Network و به معنای "شبکه" می‌باشد. این دامنه مناسب جهت شغل‌ها و یا حرفه‌های خاص و سایتهای تجاری می‌باشد.

us.

310,000 تومان
دامنه .org برگرفته از کلمه organization و به معنای " سازمان " است. این دامنه برای سازمان ها و شرکت ها مناسب میباشد.

ws.

900,000 تومان
دامنه COM. مخفف Commercial و به معنای "تجاری" می‌باشد. این دامنه‌ بین المللی است و جهت شغل ها و یا حرفه‌های تجاری و بازرگانی است.

co.

1,100,000 تومان
دامنه IR. مخفف کلمه IRAN است و برای وبسایت ها و شرکت های ایرانی مناسب میباشد .

cc.

1,000,000 تومان
دامنه NET. مخفف کلمه Network و به معنای "شبکه" می‌باشد. این دامنه مناسب جهت شغل‌ها و یا حرفه‌های خاص و سایتهای تجاری می‌باشد.

tv.

1,400,000 تومان
دامنه .org برگرفته از کلمه organization و به معنای " سازمان " است. این دامنه برای سازمان ها و شرکت ها مناسب میباشد.

eu.

315,000 تومان
دامنه COM. مخفف Commercial و به معنای "تجاری" می‌باشد. این دامنه‌ بین المللی است و جهت شغل ها و یا حرفه‌های تجاری و بازرگانی است.

co.ir.

25,000 تومان
دامنه IR. مخفف کلمه IRAN است و برای وبسایت ها و شرکت های ایرانی مناسب میباشد .

gov.ir.

19,000 تومان
دامنه NET. مخفف کلمه Network و به معنای "شبکه" می‌باشد. این دامنه مناسب جهت شغل‌ها و یا حرفه‌های خاص و سایتهای تجاری می‌باشد.

mobi.

573,000 تومان
دامنه .org برگرفته از کلمه organization و به معنای " سازمان " است. این دامنه برای سازمان ها و شرکت ها مناسب میباشد.

cn.

58,000 تومان
دامنه COM. مخفف Commercial و به معنای "تجاری" می‌باشد. این دامنه‌ بین المللی است و جهت شغل ها و یا حرفه‌های تجاری و بازرگانی است.

ac.ir.

19,000 تومان
دامنه IR. مخفف کلمه IRAN است و برای وبسایت ها و شرکت های ایرانی مناسب میباشد .

sch.ir.

19,000 تومان
دامنه NET. مخفف کلمه Network و به معنای "شبکه" می‌باشد. این دامنه مناسب جهت شغل‌ها و یا حرفه‌های خاص و سایتهای تجاری می‌باشد.

org.ir.

19,000 تومان
دامنه .org برگرفته از کلمه organization و به معنای " سازمان " است. این دامنه برای سازمان ها و شرکت ها مناسب میباشد.

vip.

520,000 تومان
دامنه COM. مخفف Commercial و به معنای "تجاری" می‌باشد. این دامنه‌ بین المللی است و جهت شغل ها و یا حرفه‌های تجاری و بازرگانی است.

xyz.

340,000 تومان
دامنه IR. مخفف کلمه IRAN است و برای وبسایت ها و شرکت های ایرانی مناسب میباشد .

site.

732,000 تومان
دامنه NET. مخفف کلمه Network و به معنای "شبکه" می‌باشد. این دامنه مناسب جهت شغل‌ها و یا حرفه‌های خاص و سایتهای تجاری می‌باشد.

top.

414,000 تومان
دامنه .org برگرفته از کلمه organization و به معنای " سازمان " است. این دامنه برای سازمان ها و شرکت ها مناسب میباشد.

دامنه چیست ؟

دامنه (Domain) همان آدرسی است که در مرورگر وب وارد میکنید تا به سایت خاصی دسترسی داشته باشید ( مانند Google.com )

دامنه هر سایت ، اولین چیزی است که کاربران قبل از ورود به سایت با آن مواجه میشوند در نتیجه میتواند نقش مهمی در ایجاد ذهنیت مثبت و یا حتی منفی در مورد سایت در مخاطبین داشته باشد.

برای انتخاب یک دامنه خوب برای کسب وکار خود باید به نکات ریز و کوچکی توجه کنید که شاید در ظاهر بسیار کم اهمیت باشند اما در واقع میتواند در ایجاد ذهنیت مناسب در مخاطبین بسیار موثر باشد.

نکات مهم در انتخاب دامنه :

برای مثال اگر حوزه فعالیت شما ایران است دامنه ملی IR. میتوانید برای شما مناسب باشد ولی در غیر اینصورت بهتر است از دامنه های بین المللی مانند COM. یا NET. و … استفاده کنید .