نام منطقه نمایندگی مدیریت شماره تماس
شرکت ارتباطات کویر سپاهان جرقویه -اصفهان آقای ایروانی ۰۹۱۳۳۶۷۱۰۱۵
دولت آباد رایانه دولت آباد- ورزنه آقای حق شناس ۰۹۱۳۸۹۵۸۰۹۴
شرکت پارسیان مبارکه مبارکه آقای شفیع زاده ۵۲۴۱۲۰۱۰
شرکت گنبد کبود یزد یزد آقای یک کلامی ۳۵۳۸۲۵۷۷۰۰